Våra tjänster    
 
Stubbfräsning / Borttagning av stubbar
Vi använder flera olika maskiner och har möjlighet att ta bort de flesta stubbar, samt rötter. Tekniken kallas för stubbfräsning.
 
Ecoplug (dödar rotsystemet)
Ecoplug användas för att förhindra att rotskottsbildande träd kommer igen med ny kraft. Vanliga problem-träd är exempelvis asp och poppel. Ecopluggen monteras i hål som borras i stubben.
OBS: Fr.o.m 1 april är det totalt säljstopp för ECO-plug i Sverige, vi avvaktar ny produkt och kan förtillfället inte erbjuda denna tjänst.
 
Bortforsling av flis och ifyllnad med jord & gräsfrön
Vi kan självklart hjälpa till med att transportera bort alla flisrester som uppstår i samband med stubbfräsningen (blir mer än man kan tro). Fliset körs till kommunens återvinningscentral. Slutligen så fyller vi igen hålet med jord och gräsfrön.
 

Vi utför också fälling av mindre träd, så som fruktträd, häckar etc.
Vi har ett samarbete med en träfällnings specialist som kan ta sig an även de mest komplicerade träden. Dock kan vi fräsa stubbar i vilken storlek som helst. Vi kan också forsla bort resterna av trädet/stubben.

 
Motorsågarbete
Vi kan hjälpa dig med arbeten som kräver motorsåg. De vanligaste typerna av jobb brukar innebära trädfällningen eller att en stubbe är kapad för högt ovan mark. Men berätta gärna om vad just du behöver ha hjälp med.
 
 
 
 
© 2017 Stubbexperten.com | All rights reserved. | Mail: post@stubbexperten.com