Frågor & svar    
 

Vad är stubbräsning och hur går det till?

Stubbfräsning kallas den metod som används för att ta bort stubbar. Vi använder flera olika maskiner beroende stubbens storlek, samt om markens lutning kräver speciell utrustning. Normalt sätt så fräser vi stubben en bit under marknivå. Det räcker gott och väl för att så gräs. Samtidigt kan vi givetvis anpassa oss efter ditt specifika behov. Tveka inte att kontakta oss för att berätta om just ditt önskemål.

 
Vad är rottskott och hur undviker man det?
Rotskott är ett vanligt problem. Det innebär att trädet/busken sprider sig till ett område som inte är önskvärt. Exempelvis man förhindra att det växer vassa rotskott i gräsmattan. Vi använder Ecoplug. Metoden tar död på rotsystemet vilket förhindrar uppkomsten av rotskott. Ecopluggen monteras i hål som borras i stubben innan hålet fylls igen. Vanliga problem-träd är exempelvis asp och poppel.
 
Hur mäter man stubbens storlek?
En stubbe är oftast bredare än vad den utger sig för att vara. Våra priser baserar sig på stubbens diameter efter nedfräsning. Ett enkelt sätt att uppskatta en stubbes diameter är att placera två pinnar vid respektive ände. Därefter kan man enkelt mäta avståndet mellan pinnarna med exempelvis en tumstock. Vi mäter givetvis alltid stubbarna efter att de är nedfrästa för att få ett exakt mått. Men det kan samtidigt vara bra för dig som kund att kunna uppskatta priset innan jobbet påbörjas.
 
Våra maskiner påverkar gräsmattan minimalt. Det blir i stort sett inga däckspår i gräset. Däremot så blir det alltid kvar lite spån som kan få gräset att gulna, men det återhämtar sig snabbt.
 
Erbjuder ni ROT/RUT-avdrag?
Stubbfräsning och trädfällning ger rätt till RUT-avdrag 50%.
 
Stubbfräsning på vintern?
Vi kan ta bort stubbar året runt. Kontakta oss gärna för dina specifika önskemål.
 
Vilka förberedelser kan man göra som kund?
Frilägg stubben och ta bort så mycket sten som möjligt. Det underlättar arbetet. Stubben bör även vara kapad max 15 cm ovanför marknivå. Om stubben är högre än 15 cm så krävs vanligtvis motorsågsarbete vilket innebär en extra kostnad.
Gräv ingen krater runt stubben, det försvårar arbetet avsevärd. Är du osäker på vad du ska göra kan du skicka en bild eller vänta tills vi kommer.
 
 
 
 
 
© 2017 Stubbexperten.com | All rights reserved. | Mail: post@stubbexperten.com