Vad är stubbräsning och hur går det till?

Stubbfräsning kallas den metod som används för att ta bort stubbar. Vi använder flera olika maskiner beroende stubbens storlek, samt om markens lutning kräver speciell utrustning. Normalt sätt fräser vi stubben en bit under marknivå. Det räcker gott och väl för att så gräs. Samtidigt kan vi givetvis anpassa oss efter ditt specifika behov genom att gå djupare vid plattläggning eller byggnation.
Tveka inte att kontakta oss för att berätta om just ditt önskemål.

Vad kan man fräsa?

Vi fräser stubbar, rötter, buskar, häckar, rotvältor, planteringar, ytor och i stort sätt det kunden önskar. Blir det extra slitage å maskinen på grund av terrängen tillkommer extra kostnader för detta men vårt mål är att kunna hjälpa kunden så lång vi bara kan.

Hur bred är maskinen?

Vår huvudmaskin är strax under 90cm bred vilket gör att den kommer in genom de flesta grindar och öppningar. Vi kan även köra i trappor om dessa klarar vikten eller över stening/brant terräng. Vi kan lägga ut ramper och även ta oss genom trapphus utan åverkan på fastigheten.
Vi har även andra maskiner vid behov med arbete med dessa prisas separat. maskinen ka, trots sin vikt på ca 700kg, ändå köra över plattläggning, trallar, i trappor etc för att ta sig fram.

Blir gräsmattan förstörd?

Våra maskiner påverkar gräsmattan minimalt. Det blir i stort sett inga spår i gräset. Däremot så blir det alltid kvar lite spån som kan få gräset att gulna, men det återhämtar sig snabbt.  Vill man undvika märken helt kan man lägga ut en OSB-skiva som maskinen kan stå på intill stubben och även undvika att fräsa när det är blött i marken. Det är dock inga problem att fräsa i frusen mark.

Stubbfräsning på vintern?

Vi kan ta bort stubbar året runt utan att det påverkar resultatet eller våra maskiner. Kontakta oss gärna för dina specifika önskemål.

Vilka förberedelser kan man göra som kund?

Frilägg stubben och ta bort så mycket sten som möjligt. Det underlättar arbetet. Stubben bör även vara kapad max 15 cm ovanför marknivå. Om stubben är högre än 15 cm så krävs vanligtvis motorsågsarbete vilket innebär en extra kostnad. Gräv ingen stor krater runt stubben, det försvårar arbetet avsevärd. Är du osäker på vad du ska göra kan du skicka en bild eller vänta tills vi kommer.

Är vissa stubbar högre än 15 cm eller andra förberedelser måste göras av oss på plats tillkommer lite extra kostnader. Enklast att mejla bilder och mått på alla stubbar så får ni en offert innan. 

Vad är rottskott och hur undviker man det?

Rotskott är ett vanligt problem. Det innebär att trädet/busken sprider sig till ett område som inte är önskvärt. Exempelvis man förhindra att det växer vassa rotskott i gräsmattan. Vi använder Ecoplug. Metoden tar död på rotsystemet vilket förhindrar uppkomsten av rotskott. Ecopluggen monteras i hål som borras i stubben innan hålet fylls igen. Vanliga problem-träd är exempelvis asp och poppel.
Har rotskott ändå uppstått kan vi i vissa fall erbjuda behandlingar som får bukt med dessa utan att skada gräsmattan. Kontakta oss för konsultation.

Vad gäller för ECOPLUG?

Nytt beslut från Kemikalieinspektionen innebär kortfattat:

Det innebär att för privatpersoner gäller detta:

Försäljningsförbud fr.o.m 2022-05-01

Återförsäljningsförbud fr.o.m 2022-05-01

Användningsförbud fr.o.m 2023-05-01

Läs hela beslutet här >


ENKLA PRISER

Borttagning av stubbe - 16 kr per centimeter i diameter

LÄS MER om alla våra priser här